Doradztwo edukacyjno zawodowe

W doradztwie edukacyjno - zawodowym opieram się na programie „Spadochron”, opracowanym przez Richarda Bolles'a. Jest to najpopularniejszy program z dziedziny planowania kariery zawodowej wykorzystywany przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych m. in. w USA, Kanadzie i wielu krajach europejskich. Program polega na odkrywaniu potencjału oraz analizie optymalnych dla danej osoby warunków pracy oraz zmotywowaniu jej do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
Richard Bolles używa metafory zamykając zasoby człowieka w obrazie ośmiu płatków kwiatu. Aby znaleźć dla siebie odpowiednie środowisko, każdy z uczestników programu musi przeanalizować osiem sfer - wykonując, pod okiem trenera, swoistą autoanalizę:
  1. Otoczenie fizyczne, w którym chcę pracować (miejsce i warunki).
  2. Duchowy, emocjonalny klimat, w którym chciałbym pracować (odniesienie do filozofii życiowej i podstawowych przekonań mających zastosowanie w pracy).
  3. Umiejętności, którymi chciałbym się posługiwać (zdolności w odniesieniu do rzeczy, ludzi informacji/pomysłów) oraz styl, w jakim wykorzystuję te umiejętności.
  4. Ludzie, z którymi chciałbym pracować (współpracownicy, klienci i typy problemów, w jakich chciałbym pomagać).
  5. Informacje, z jakimi chciałbym mieć do czynienia (ich forma i treść).
  6. Rzeczy, z jakimi chciałbym mieć do czynienia w pracy.
  7. Rezultaty, jakie chciałbym osiągać (natychmiastowe i długoterminowe).
  8. Nagrody, jakie chciałbym otrzymywać za swoją prace (pozycja, płaca oraz wszelkie inne formy gratyfikacji ważne dla danej osoby).
Efektem wypełnienia poszczególnych płatków jest tabela priorytetów, na podstawie której określa się profil idealnej pracy, zawężając i konkretyzując miejsca poszukiwań.

Motywowanie

W trakcie prowadzenia programu klient pozyskuje wiedzę na temat swoich mocnych stron, odkrywa nieznane dotychczas kompetencje, uczy się zasad dobrej komunikacji i technik twórczego rozwiązywania problemów, trenuje autoprezentację oraz prowadzenie negocjacji. Doradztwo prowadzę w formie indywidualnych konsultacji oraz w formie warsztatów.
Created by alias.net
Designed by GNG Studio