Storytelling

Storytelling (z ang. „opowiadanie historii”) jest uznawaną w krajach zachodnich, lecz dopiero rozwijającą się w Polsce metodą pracy z grupą. Storytelling revival jako ruch narodził się trzydzieści lat temu w USA, jego ideą była rewitalizacja kultury słowa mówionego - tradycji ustnego przekazywania opowieści, praktycznie zanikłej we współczesnej rzeczywistości obrazkowej. W takich krajach jak USA, Hiszpania, Francja czy Wielka Brytania opowiadanie historii stało się autonomiczną dziedziną artystyczną i edukacyjną, organizowane są festiwale i warsztaty a opowiadacze łączą się w stowarzyszenia.
W Poznaniu pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiane były w skierowanym do dzieci i młodzieży projekcie „Opowiadacze świata”, w którym miałem przyjemność brać czynny udział jako storyteller.
Opowiadanie historii jest dla mnie formą pracy warsztatowej. Sny, mity i baśnie, ze względy na swoją bogatą symbolikę oraz archetypiczne motywy niosą ze sobą zarówno treści dydaktyczne, rozwojowe jak i terapeutyczne, odwołują się bowiem, jak pisał C. G. Jung, do ludzkiej zbiorowej nieświadomości. W zakresie tych dziedzin storytelling wykorzystywany być może w różnego rodzaju projektach, skierowanych nie tylko do dzieci czy młodzieży, ale także do dorosłych.
Created by alias.net
Designed by GNG Studio