OFERTA WARSZTATU DLA SPECJALISTÓW
„Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!”

Metoda pracy z dzieckiem i opiekunami „Dam Radę!” jest kompleksowym systemem pracy, osadzonym w paradygmacie Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (and. BSFT - Brief Solution Focused Therapy). Autorem metody jest dr Ben Furman, dyrektor fińskiego Instytutu Terapii Krótkoterminowej.
„Dam Radę!” jest metodą pracy z dzieckiem w naturalny sposób angażującą dorosłych, znajdujących się w otoczeniu dziecka (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści). Pracując według tego modelu, możemy pomóc dziecku zarówno przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne, jak i z powodzeniem wspierać jego prawidłowy rozwój. „Dam Radę!”, w dostosowanych do dziecka kolejnych krokach, prowadzi do przezwyciężenia problemu i zdobycia nowych kompetencji. Kluczowymi elementami są:
  • formułowanie umiejętności, którą dziecko musi zdobyć;
  • budowanie społecznego system wsparcia dla dziecka;
  • zaznaczanie korzyści, które uzyska dziecko;
  • wspieranie poczucia kompetencji u dziecka;
  • specyficzny system wzmocnień.

„Jestem z Ciebie Dumny!” może być wykorzystywany jako niezależny program pracy grupowej lub też wsparcie dla indywidualnej pracy z dzieckiem metodą „Dam Radę!”. Przeznaczony jest dla specyficznej grupy rodziców i opiekunów, zawiera krótkie wprowadzenie do „Dam Radę!” i skupia się na następujących tematach:
  • chwalenie/ docenianie;
  • wpływanie na dzieci;
  • współpraca z innymi dorosłymi z otoczenia dziecka;
  • wspieranie dzieci w przezwyciężaniu problemów;
  • reagowanie na niepożądane zachowania.

Warsztaty prowadzone są przez – rekomendowanego przez dr Bena Furmana – ambasadora metody. Zajęcia trwają 3 dni po 10 godzin dydaktycznych, podczas których uczestnicy zapoznają się z programami „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!” oraz z podstawami praktyki BSFT . Uczestnictwo zakończone jest otrzymaniem zaświadczenia dla praktyka w/w metod, dającego możliwość pracy zarówno z grupami dorosłych, jak i prowadzenia indywidualnych sesji z dziećmi.
Maksymalna ilość uczestników to 15 osób.
Koszt 650zł za osobę.


KOLEJNE TERMINY WARSZTATÓW W POZNANIU: 16-18.11.2018


Istnieje możliwość przeprowadzenia całego szkolenia w innych miastach. Jeśli dowolna Placówką bądź Instytucja zainteresowana metodą zbierze własną grupę proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.

zgłoszenia


telefoniczne:

603 666 435


mailowe:

dbronowski@gabinet2b.pl


Dodatkowe informacje na temat metody dostępne są na stronie poświęconej Kids Skills(Dam Radę!) www.kidsskills.org
Created by alias.net
Designed by GNG Studio