Dorośli:
 • depresja, poczucie osamotnienia i braku sensu w życiu
 • nerwica, stany lękowe, fobie
 • traumy (PTSD)
 • uzależnienia i skłonności do uzależnień
 • problemy z agresją, kontrolą emocji
 • problemy psychosomatyczne
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, partnerskich, rodzicielskich
 • przeżywanie trudnych sytuacji życiowych (choroba, smutek po stracie bliskiej osoby, rozwód)
 • kryzysy rozwojowe związane z nowymi doświadczeniami życiowymi (np. rodzicielstwo, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy)
 • zagadnienia związane z twórczością i kreatywnością
 • dylematy decyzyjne (konieczność podejmowania trudnych decyzji)
 • poszukiwanie sensu w życiu, pragnienie samopoznania, rozwój własnej osobowości
Pary/małżeństwa:
 • kłopoty w związku (np. trudności w komunikacji, zdrada, choroba innego członka rodziny)
 • kryzysy rozwojowe (np. początki rodzicielstwa, problemy wychowawcze, odejście dziecka z domu)
Dzieci i młodzież:
 • trudności szkolne
 • trudności adaptacyjne, nieśmiałość, problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • uzależnienia (Internet, gry komputerowe, alkohol, narkotyki)
 • depresja, nerwica (np. moczenia nocne)
 • stres związany z rozwodem rodziców lub utratą bliskiej osoby
 • problemy z agresją, kontrolą emocji
 • dylematy decyzyjne (np. kwestia wyboru ścieżki edukacyjnej)
Dla dzieci i młodzieży prowadzę także grupowe zajęcia socjoterapeutyczne.
Created by alias.net
Designed by GNG Studio